Sifat nazorati

Oqish sinovlari

Ichki o'rnatilgan

  • ODK050   O'rnatilgan oqish sinov qurilmasi - 1 bosh
  • ODK250   O'rnatilgan oqish sinov qurilmasi - 1 bosh
  • ODK310   O'rnatilgan oqish sinov qurilmasi - bir nechta bosh
  • ODK500   O'rnatilgan oqish sinov qurilmasi - 1 bosh
TOP

Ma'lumotlarni unutdingizmi?